Zarząd Klubu sklada wszystkim członkom serdeczne życzenia Wielkanocne!