Ważne zmiany dotyczące Składek, Wpisowego, składu Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze, Koleżanki i Koledzy! Uprzejmie informujemy, że zostały podjęte istotne decyzje na Walnym Zgromadzeniu Członków 18.03.2023 r oraz na Posiedzeniu Zarządu 11.03.2023 r. W związku z tym zaszły następujące zmiany: 1) Zmiana w składzie Zarządu Klubu: z powodu rezygnacji kol. Tomasza KARPOWA z funkcji Członka Zarządu KS SNAJPER Mrągowo, na to miejsce wybrano kol. Wojciecha ROPIAKA, (Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało kol. Wojciecha zgodnie z propozycją Zarządu), 2) Zarząd Klubu podniósł wysokość opłaty za korzystanie ze strzelnicy z kwoty 30,-zł na kwotę 40,- zł/dzień od osoby (opłata dotyczy osób nie będących Klubowiczami KS SNAJPER) 3) Walne Zgromadzenie podniosło z dniem 01.04.2023 r. roczną składkę członkowską do kwoty 400,- zł/od osoby (do 31.03.2023 r obowiązuje składka w starej wysokości tj. 200,- zł) 4) Walne Zgromadzenie podniosło z dniem 01.04.2023 r. jednorazową opłatę wpisową do kwoty 600,- zł od osoby nowoprzyjętej do Klubu (do 31.03.2023 r obowiązuje wpisowe w poprzedniej wysokości tj. 400,- zł)

Przy okazji przypominamy, że 31.03.2023 r upływa termin płatności składki rocznej za 2023 r. Dziękujemy osobom, które już wcześniej zapłaciły składkę, a osoby, które jeszcze składki nie zapłaciły prosimy o terminową wpłatę.