SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM!

SZANOWNI KLUBOWICZE I SYMPATYCY KLUBU STRZELECKIEGO „SNAJPER” W MRĄGOWIE!!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy w ostatnich tygodniach, przekazali na konto Klubu środki finansowe lub darowali Klubowi przedmioty rzeczowe.

Chcą oni pozostać anonimowi, więc nie opublikujemy ich danych osobowych, ale chcemy publicznie wyrazić swoją wdzięczność w imieniu Klubu i podkreślić, że jest to dla Klubu bardzo duże wsparcie działań dążących do przyspieszenia modernizacji strzelnicy i jej wyposażenia, co podniesie komfort użytkowania strzelnicy, jej estetykę i bezpieczeństwo.

Akty ofiarności na rzecz Klubu są teraz częstsze niż to dotychczas bywało.

Jest to wyraźny sygnał, że wysiłki Zarządu wkładane w modernizację strzelnicy są zbieżne z oczekiwaniami Klubowiczów, a Klubowicze chcą przyspieszyć realizację rozpoczętych prac.

Powiększa się grono Klubowiczów zaangażowanych w życie Klubu oraz wykonujących różne prace na jego rzecz. Dziękujemy za poświęcany czas i ponoszenie innych kosztów dla dobra Klubu.

Są osoby, które nie mogą lub nie chcą wykonywać prac na strzelnicy, ale wolą zamiast tego przekazać Klubowi środki finansowe, (np. dobrowolnie płacą wyższą składkę członkowską) za taką formę pomocy Klubowi także serdecznie dziękujemy.

Padają także pytania o możliwość przekazania dla SNAJPERA 1% podatku.

KS SNAJPER Mrągowo jest stowarzyszeniem kultury fizycznej wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mrągowskiego, a więc nie jest zarejestrowany w KRS. Zatem obecnie, nie ma możliwości przekazania 1% podatku w deklaracji PIT.

Natomiast można, zgodnie ze Statutem, przekazywać dowolne darowizny na rzecz Klubu.

W związku z tym informujemy wszystkich darczyńców, że darowizny przekazane na rzecz Klubu, Zarząd przeznaczy na modernizację strzelnicy lub na wskazany przez darczyńcę cel.

Istnieje także możliwość wspierania KS SNAJPER przez osoby prawne (firmy, instytucje, organizacje), które zgodnie ze Statutem mogą zostać Członkami Wspierającymi.

Wszystkich Klubowiczów, Kandydatów i Sympatyków KS SNAJPER Mrągowo (osoby prawne i fizyczne) zachęcamy do współpracy w realizacji naszych celów statutowych.

ZARZĄD KS SNAJPER MRĄGOWO