UWAGA OGŁOSZENIE!

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze, Koleżanki i Koledzy! Zarząd KS SNAJPER w Mrągowie, na mocy Uchwały Nr 5/2023
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków,
wyznaczył termin Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
na sobotę 18. marca 2023 r., na godzinę 14.00 (pierwszy termin)
lub na godz. 14.15 (drugi termin)

Miejscem zebrania będzie siedziba Klubu:
Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej (MCAL) w Mrągowie
przy ul. Kopernika 2 C, 11-700 Mrągowo

Proponowany Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków KS SNAJPER w Mrągowie

Wyłożenie listy obecności – 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia obrad.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie quorum – prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie Porządku Obrad.
5. Głosowanie nad przyjęciem Porządku Obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS SNAJPER wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla aktualnego Zarządu.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
– zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– udzielenia absolutorium
10. Wystąpienie Prezesa KS SNAJPER
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
– wysokości opłaty wpisowej
– wysokości składki członkowskiej
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.