Home

 Rok 2020 – jaki był dla SNAJPERA i co planujemy na 2021?

Jaki był rok 2020 dla Klubu Strzeleckiego SNAJPER w Mrągowie?

Był to ósmy rok działalności klubu. Rok bardzo trudny do podsumowania i oceny, rok nierytmiczny, z przerwami w działalności i z nadrabianiem zaległości, rok zmian i wybierania „mniejszego zła”, ale – biorąc pod uwagę sytuację ogólną – rok udany, rok z którego udało się „wyjść obronną ręką”.

Jak zaczął się 2020 rok dla SNAJPERA?

Najważniejszym wydarzeniem na poczatku roku  było Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu, na którym poruszono wiele ważnych spraw: m.in. podsumowanie dotychczasowej działalności klubu oraz dyskusja nad perspektywami rozwoju, wybory nowego zarządu klubu, oraz drobne, ale ważne zmiany w statucie – m.in. – rozszerzenie działalności o tematy ekologiczne.

We wstępnych zamierzeniach miał to być rok spokojnej kontynuacji wcześniej zainicjowanych działań, z nastawieniem na podnoszenie poziomu funkcjonowania klubu, we wszystkich aspektach działalności statutowej, ale…, nie wszystko mogło przebiegać zgodnie z planem.

Plany kontra rzeczywistość.

Planowaliśmy i uzgodniliśmy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Strzelectwa Sportowego  w Olsztynie sześć terminów klubowych zawodów strzeleckich do zorganizowania na naszej strzelnicy w Marcinkowie, ale odbyły się tylko trzy (pozostałe zostały odwołane).

Radykalne zmiany zostały wymuszone także w naszych planach remontowych na strzelnicy. Musieliśmy zawiesić dokończenie remontu wieży, ponieważ konieczna okazała się wymiana ogrodzenia terenu strzelnicy.  Na obie te inwestycje jednocześnie nie starczyłoby nam funduszy, a ponieważ wymiana ogrodzenia okazała się pilniejsza, bo wynikała z wymogów prawa budowlanego i bezpieczeństwa –  remont elewacji wieży musi poczekać do wiosny.
Martwiła nas niepewność sytuacji.

Czy były takie działania, które mimo wszystko… jednak udało się zrealizować?

Tak. Największym wyzwaniem była realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Było to zadanie dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z rodzaju: „upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)”. Tu konieczne były zmiany w harmonogramie działań, aneksy itd., ale program został zrealizowany w całości.

Celem zadania były: promocja strzelectwa sportowego, zajęcia na strzelnicy jako alternatywna dla innych sportów forma spędzania czasu, poznawanie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną, nabywanie praktycznych umiejętności strzeleckich (obsługa broni, postawy strzeleckie, celowanie, itd.)

W ramach tego zadania były realizowane szkolenia i treningi strzeleckie, nieodpłatne dla mieszkańców Mrągowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, organizowane od maja do sierpnia raz w miesiącu. Ogólna liczba uczestników w podanych miesiącach to 131 osób. W czerwcu, wrześniu i październiku przeprowadzono zawody strzeleckie z broni palnej, dla mieszkańców miasta Mrągowo i osób zainteresowanych strzelectwem sportowym. Dla młodzieży uczestniczącej w treningach strzeleckich, na zawodach wyodrębniono nieodpłatną kategorię „Snajper Junior”.

Oprócz tego cały rok trwał nabór do klubu, w wyniku czego do KS SNAJPER w Mrągowie przybyło 28 nowych członków.
Powstała Sekcja Strzelectwa Długodystansowego, która systematyczne, dwa razy w miesiącu odbywała zajęcia, korzystając z naszych najdłuższych osi 200 i 300 m.
Pięciu członków klubu uzyskało uprawnienia  sędziego strzelectwa sportowego klasy III, a trzech uzyskało podniesienie uprawnień do II klasy sędziowskiej.
Obecnie KS SNAJPER Mrągowo ma, w portalu PZSS, zarejestrowanych 121 członków macierzystych.

Jakie plany ma KS SNAJPER na rok 2021?

Po pierwsze – strzelnica – dokończenie rozpoczętych remontów: wieża, przechwytywacze na osi 200 m, droga wewnętrzna – drenaż, zadaszenie stanowisk strzeleckich i wiele innych prac przywracających strzelnicy w Marcinkowie pełną funkcjonalność, bezpieczeństwo, estetykę i komfort użytkowania.

Po drugie – bogaty kalendarz imprez strzeleckich – przede wszystkim zawody wpisane do Kalendarza WM ZSS w Olsztynie, ale także: imprezy rekreacyjne i integracyjne, branżowe, popularyzatorskie, połączone z wydarzeniami kolekcjonerskimi, jesteśmy otwarci na sugestie i zaangażowanie klubowiczów. Chcemy utworzyć Sekcję Młodzieżową i nadal pozyskiwać nowych dorosłych członków, aby propagować sporty strzeleckie oraz kulturę posiadania broni.

Po trzecie – rok 2021 to rok przygotowań do jubileuszu X-lecia KS SNAJPER w Mrągowie, który przypada w roku 2022. Już teraz myślimy o roku 2022 jako naszym roku jubileuszowym, ponieważ chcemy z tej okazji zaprosić do wspólnego świętowania wszystkie współpracujące z nami środowiska organizacje, instytucje,  firmy, osoby prawne i fizyczne sympatyzujące z naszym Klubem, wspierające nas w realizacji naszych celów statutowych oraz doceniających edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną rolę sportów strzeleckich, a rok 2021 ma być rokiem przygotowań i zacieśniania lub nawiązywania współpracy w tym celu.

Jak można przystapić do „Snajpera”, oraz jakie są koszty członkostwa?

Obecnie członkowska składka roczna wynosi 200,- zł (płatne do 31. marca za dany rok), a wpisowe 400,- zł (płatne  jednorazowo, w terminie dwóch tygodni od przyjęcia do klubu).
Kandydat składa do Zarządu KS Snajper deklarację członkowską, która jest rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu (może być skan wysłany na e-mail: kssnajper@wp.pl ).

Czego życzymy sobie i Wam na 2021 Rok?

Normalnego, niezaburzonego funkcjonowania Klubu, zdrowia, spełnienia sportowych ambicji, sprawnego doskonalenia  kompetencji strzeleckich, patentów, licencji i własnej broni. Udanych, miłych i bezpiecznych spotkań na strzelnicy. Zawsze celnych strzałów i trafnych decyzji życiowych!!! Spełnienia marzeń!!!

Zarząd KS SNAJPER w Mrągowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *